Công trình kiến trúc

Thể loại

Diện tích

Số tầng

Vị trí

Phong cách

Nội thất

Thể loại

Diện tích

Số tầng

Phong cách

Chọn người – giám sát thi công

Có nhiều gia chủ sau khi tìm được nhà thầu đúng yêu cầu, thỏa mán được nhiều yếu tố mà mình mong muốn, nhưng trong quá trình thi công họ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về chất lượng ngôi nhà tương lai của mình; khi đó vai trò của người giám sát thi công hết sức cần thiết, thậm chí không thể thiếu. Bởi người giám sát có khả năng đọc và nắm rất rõ những chi tiết trong hồ sơ thiết kế để phối hợp triển khai vói nhà thầu theo trình tự khoa học và kiểm soát quá trình thi công một cách tốt nhất.

Trong thực tế, thường thì gia chủ tự giám sát chất lượng trong quá trình thi công hoặc nhờ người thân quen đứng ra trông coi thi công; tuy nhiên nếu người giám sát không có chuyên môn sâu thì sẽ không thể giám sát từng khâu một cách xuyên suốt, cũng như sẽ không thể phối hợp công việc vói nhà tháu, do vậy khó kiểm soát được chất lượng thi công.

Người giám sát thi công phải hội đủ các yéu tố: chuyên món cao, có kinh nghiệm xây dựng nhà lâu năm, có thời gian giám sát liên tục các công trình và đặc biệt phải có lương tâm và tráeh nhiệm với gia chủ. Anh ta là người sẽ trực tiép quản lý tiến độ và chất lượng thi công của nhà tháu, không để xảy ra tình trạng làm gian dối, ăn bớt vật tư, dấn tới chát lượng thi công kém.

Hiện nay không phải dế đé có thể tìm được nguời giám sát toàn tâm toàn ý bám suốt với công trình mà họ thường hợp đóng theo tháng vói gia chủ vì cùng lúc họ có thé giám sát nhiéu công trình khác nhau. Hằng ngày họ sẽ ghé công trường trao đổi công việc với nhà tháu và thực hiện giám sát theo từng công đoạn thi công, ví dụ: trước khi đố bê tông cốt thép móng hay sàn họ sẽ đến kiém tra chất lượng thép, quy cách láp đặt cũng như kiém tra công tác lắp đặt hệ thống điện, nước và các hệ thóng khác có liên quan, xem có đúng quy định theo thiết ké hay không. Ngoài ra họ còn kỉém tra chát lượng vật tú: cát, đá, xi măng… và trong suốt thời gian đó bê tông thì xem xét hàm

lượng pha trộn bê tông có đúng mác hay không; nhác nhở nhà thâu làm đúng các yêu cáu ký thuật…

Trong suốt quá trình thi công, người giám sát cúng sẽ phối hợp đóng bộ giữa ba bên: nhà tháu xây dựng – kiến trúc sư – gia chủ đé giải quyết các ván đé phát sinh trong thực té tại công trường, hối thúc các bên nhanh chóng giải quyết để đảm bảo đúng tiến độ…

Gia chủ có thể chọn người giám sát như sau:
Đơn vị tư ván giám sát chuyên nghiệp: làm rất tốt nhưng chi phí cao, chi thích hợp với công trình có quy mô lớn.

Kỹ sư xây dựng hành nghé độc lập có kinh nghiệm và chuyên môn cao nhung họ thường không nhận giám sát những công trình quy mô nhỏ do thù lao thấp cũng như không có đủ thời gian.

Người quen hay người thân trong gia đình nhung phải là người có kinh nghiệm vé xây dựng và am hiéu công việc giám sát; trường hợp này gia chủ có được sự tin tưởng, không tón kém nhiéu vé chi phí nhưng thường thì người giám sát dạng này lại thiéu chuyên mòn.

Cách tốt nhất, néu được, là gia chủ thuê kién trúc sù hay đơn vị thiét kế (có chuyên môn cao và am hiéu kỹ thuật xây dựng) sáp xép thời gian đé giám sát thi công. Vì hơn ai hét họ hiểu ró tùng chi tiết thiết ké và các bước đi trong tùng công đoạn thi công mà nhà tháu phải làm đé đạt yêu cáu ký thuật và thấm mỹ như hó sơ thiét ké đé ra.

Dù chọn người giám sát cách nào đi nữa thì trong mọi việc gia chủ vấn phải là người có quyết định sau cùng trước những ván đé nảy sinh trong quá trình thi công. Và khi đá quyết định chọn người giám sát thì phải tuyệt đối tin tưởng họ.

 

( Sưu tầm)

Hỗ trợ trực tuyến